preloader

Kontakt 

 

demar logo kontakt DEMAR 

ul. Piastowska 13
58-573 Piechowice

tel.
<a data-cke-saved-href="tel:+48757526572 title=" href="tel:+48757526572 title=" telefon="" kontakt"="">+48 75 7526572
biuro@demar.pl

Ochrona danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administrator
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Demar Aleksander Gorczyca z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 13 w Piechowicach 58-573, tel.: 75 75 265 72, adres e-mail: biuro@demar.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych
Przetwarzamy Pani /Pana dane osobowe w celu umieszczenia ich w naszej bazie danych oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Swoją zgodę zawsze może Pani /Pan wycofać: pisząc do nas na adres: biuro@demar.pl, ale wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przez nas Pani /Pana danych do tego czasu. Podanie przez Panią / Pana danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich Pani /Pan nie poda nie możemy zagwarantować stworzenia oferty czy wykonania umowy. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Kategorie odbiorców
Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy firmy Demar, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jeśli nastąpi taka potrzeba zostaną Państwo o takim fakcie poinformowani osobną informacją.
4. Okres przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone okresem wykonywania obowiązków związanych ze świadczonymi usługami i realizacją umów, a w przypadku posiadania zgody na wskazane operacje przetwarzania, trwa do jej cofnięcia.
5. Państw uprawnienia
Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia. W przypadku naruszeń przepisów ochrony  danych osobowych ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
   

Napisz do nas 

Imię(*)

Telefon

Adres e-mail(*)

Zapytanie (*)

(*) - Wypełnij wymagane pola